USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Ekonomi

2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de

2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de
15-09-2023 16:38
Google News
Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tebliğde, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) yayımlandığı hatırlatılarak, programda ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçlarının belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda 2024-2026 döneminde, makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm odağıyla verimlilik ve ihracat artışı yoluyla büyüme ve cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmenin sağlanması, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile afetlerle etkin mücadele ederken mali disiplinin korunmasının temel amaç olduğu belirtildi.

Tebliğde, aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarının ise deprem ve afet risklerine yönelik harcamalar hariç kamu açığının kademeli olarak azaltılması ve kamu mali yönetiminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, mali disiplinin ekonomide güven ve istikrarı artıran bir çıpa olarak korunması, para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin teknolojik imkanlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülmesi olduğu kaydedildi.

Kamu idarelerinin, OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacağı aktarılan tebliğde, şunlara yer verildi:

"2023 yılı Şubat ayında meydana gelen ve asrın en büyük afetlerinden biri olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hasar gören bölgelerin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır. Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi ve daha etkin kullanımı için Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın kapsamı daha da genişletilecektir. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacaktır."

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacakları bildirildi.

Tebliğde, "2024-2026 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim." ifadeleri yer aldı.

Tebliğ ekinde, 2024-2026 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi'ne yer verildi.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN...
ARŞİV ARAMA
ANKET TÜMÜ
Gaziantep'te hangi belediyeyi daha başarılı buluyorsunuz?