USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Yaşam

İhlas Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu! İhlas Suresinin faziletleri nelerdir?

İhlas Suresi, tevhit inancının yani Allah'ın sonsuz ve tekliğinin anlatıldığı suredir. Faziletleri ve ehemmiyeti bakımından düşünülünce Kuran-ı Kerim'in üçte birine denk olduğu ifade edilir. Bundan dolayı farz ve nafile namazlar dışında gün içinde çok fazla okunması ger

İhlas Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu! İhlas Suresinin faziletleri nelerdir?
04-04-2022 15:12
Google News

Mekke’de indirilen ve 4 ayetten oluşan İhlas Suresi, dine içtenlikte bağlılığı anlatmaktadır. Allah’ın tek ve sonsuzluğuna vurgu yaparak Müslümanların tevhit inancını ifade etmektedir. Bazı tefsir ve rivayetlere göre Kuran-ı Kerim’in üçte birine denk gelecek kadar kıymetli olduğu söylenmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e göre İhlas suresi şu hadisle anlatılmaktadır: 

‘Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir’

Allah’ın doğmadığını, doğurmadığını ve tek olduğunu anlatan sure namazlarda okunması dışında faziletleri şöyledir:

- Yatmadan önce 100defa İhlas Suresini okuyan cennete gireceği rivayet edilir.

- Sabah namazının kılınmasının ardından 11 defa okunması çok sevap olduğu bildirilir.

- Eve girerken İhlas Suresi okuyan kişinin evinden bereket eksik olmaz, fakirlik görmez.

- Yatmadan önce İhlas ve Fatiha Surelerini okuyan kişi gece boyunca tüm kötülük ve felaketlerden muhafaza olur.

- Arife günleri 1000 defa İhlas Suresi okuyanın ömrü boyunca işlediği günahları affedilir. 

- Evden çıkarken İhlas Suresi okuyan kişinin evi ve kendisi Allah tarafından muhafaza edilir. 

İHLAS SURESİ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ﴿٤

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Gul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ ANLAMI

1- De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İhlas Suresi Nedir? İhlas Suresi Ne Zaman İndirilmiştir?

İhlas suresi, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli surelerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Halk dilinde "Kul hüvallāhü ahad" ve ''İhlas-ı Şerif'' olarak da tanımlanmaktadır. Kelime anlamı olarak samimi olmak ve dine içtenlikle bağlı olmak anlamlarını taşır. İhlas suresinin ne zaman indirildiğine dair bazı rivayetler olsa da Mekke döneminde nazil olan sureler arasında yer almaktadır. Bazı kaynaklarda ise Medine döneminde indirildiği konuşulmaktadır.

İhlas Suresi Neden Gönderilmiştir?

İhlas Suresi, müşriklerin Peygamber Efendimize (s.a.v) gelerek bize rabbinin sıfatlarını anlat demesi üzerine gönderilmiştir. 

İhlas Suresi Konusu Nedir?

İhlas suresinde Allah'ın birliğini ve O'na hiçbir şeyin denk olmayacağı ifade edilmiştir. Surede Allah'ın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilip tevhit inancının önemine dikkat çekilir. İhlas suresinin ilk iki ayetinde Allah'ın Ehad ve Samet sıfatları yer almaktadır. Bir ve tek anlamı taşıyan Ehad, Allah'ın tekliği üzerinde durur. İslam dininde önemli bir yere sahip olan Tevhid ile Ehad, Vahd kökünden türemiştir. Surede Allah'ın bütünlüğü Vahd, Vahdet, Ehad ve Tevhid sıfatları ile tanımlanmıştır. Surenin ikinci kısmında yer alan Samet ise "kimseye muhtaç olmayan", "kendisine muhtaç olunan" manasına gelir. İkinci kelime anlamı ise "idrak edilemez", bütünüyle kavranamaz olandır"

İhlas Suresi Kaçınca Sayfa ve Hangi Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

İhlas suresi, Kur'an'da 30 cüzde yani son cüzü içerisinde  yer almaktadır. 604 sayfada bulunan sure aynı zamanda 4. ayet olarak da ifade edilebilir. Nas suresinden sonra gelen İhlas suresi Necm suresinden bir önce gelmektedir. 

İhlas Suresinin Faziletleri Nelerdir?

İhlas suresi, günlük hayatta en fazla okunulan surelerin başında gelmektedir.  Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa surelerden olan İhlas Suresiyle ilgili hadislerde önemli bilgiler yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu surenin önemi ve fazileti hakkında " Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" buyurmuştur. İhlas Suresini okumak Kur'an'ın üçte birini okumaya denk gösterilmektedir. Gün içerisinde 10 defa ihlas okuyan kişilere cennetten köşk verilmektedir. Eğer yatmadan önce 100 defa ihlas suresinin okunması kişilerin cennete girmesine vesile olur. Sabah namazında 11 defa ihlas suresi okunması, kişilere cennetten köşk verilmesini sağlamaktadır. 

İhlas Suresi Ne Zaman Okunur?

İhlas Suresi akşamları ve sabahları da okunabilir. Okunması durumunda insanların sıkıntılardan ve belalardan kurtulacağı bildirilmiştir.  Arife günü okunan İhlas Suresi, hayırlı faziletler arasında yer alır.

Akşamları eve girme esnasında İhlas suresi okumak kişilerin evlerine yoksulluk girmesine engel olacaktır. Arife gününde okunan İhlas Suresi, hayırlı faziletler arasında yer almaktadır.  Bu günlerde İhlas Suresi okuyan kişilerin günahlarının affedileceği bildirilmiştir. 

Cuma Namazı esnasında İhlas Suresi okumak, duayı okuyan kişinin kazalardan ve belalardan korunmasına yardımcı olacaktır. 

Sabah Namazında 1 kere İhlas Suresi okunması cennetin kapılarını açacaktır. Sabah namazlarında 12 defa İhlas Suresi okunması Kur'an'ı Kerim'in 4 defa okunmasına denk olarak ifade edilmektedir. 

Ramazan ayının son günü olan Arife gününde, sabah namazının ardından teşrik tekbirlerinin getirilmesi gerekmektedir. Arife günü günah işlemekten kaçınılırken bu gün kişilerin oruç tutması gerekir. Arife günü 1000 kere İhlas Suresi okunması Müslümanlar açısından oldukça iyidir.

İhlas Suresi'nin Önemi

İhlas Suresi, insan oğluna muhtaç olanın Allah değil,  insan olduğunu bize bir kez daha hatırlatır. O yerleri ve gökleri yaratan alemlerin efendisidir. İnsan, takva sahibi olup günahtan sakınmalıdır. İnsanlar sorumluluklarının bilincinde olmalı ve geçici dünya hayatında Allah'a yönelmelidir. İhlas Suresi'nde Allah'ın doğurmadığı ve doğurulmadığı da geçer. Hiçbir varlığın onun eşi ya da benzeri olmadığı aktarılmıştır. 

İhlas Suresi Kolay Nasıl Ezberlenir?

Kuran-ı Kerim'de yer alan İhlas suresi 4 ayetten oluşan oldukça kısa bir suredir. Kısa bir sure olmasıyla beraber ayetlerin anlamı oldukça ağır ve değerlidir. Bu sureyi okumak ve ezberlemek çok sevabı olan bir ibadettir. 

İhlas Suresi'ni okumanın en kolay yollarından birisi her ayeti en az on kez okumaktır. İlk ayet on kez tekrar edildikten sonra ikinci ayet on kez tekrar edilerek bu şekilde sonuna kadar okunur. İhlas suresini ezberlemede harflerin çıkışlarını ve tecvid kurallarını ihlal etmemek için en doğru ezberleme yöntemi kurallara uyan bir kişinin okuyuşunu dinlemek ve tekrar etmektir.

İhlas Suresi'nin Tefsiri

İhlâs sûresinin, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için ilgili kaynakların hemen tamamında geçen bir hadislerinde Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Sözün akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soran müşriklere verilen cevapla ilgili olması (meselâ bk. Şevkânî, V, 611) dikkate alındığında 1. âyetteki “O” diye çevirdiğimiz “hüve” zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan... Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

Müfessirler bu sûrede ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan “samed” terimi üzerinde durmuşlardır. “Tektir” diye çevirdiğimiz “ahad” kelimesi, “birlik” anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah’a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî veya selbî (Allah’ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki âyetler de bu mânadaki birliği vurgular. Bu sebeple “ahad” sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vâhid ise “bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlık” anlamında Allah’ın sıfatı olmakla birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe’de de “bir” (vâhid) ile “tek” (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle “aynı türden birçok varlığın biri” anlamında da kullanılır. “Tek” ise “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vâhid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah’ın zâtı bakımından, vâhid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vâhidin her biri “ezeliyet ve ebediyet” mânalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı “ezeliyet”, vâhidi de “ebediyet” mânasına tahsis etmişlerdir. Allah’ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 112; İbn Mâce, “Duâ”, 10; Nesâî, “Cenâiz”, 117; Müsned, IV, 103; geniş bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, “Ahad”, DİA, I, 483; Emin Işık, “İhlâs Sûresi”, DİA, XXI, 537).

ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
ANKET TÜMÜ
Bugün seçim olsa kime oy verir siniz?