USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

AYM, spor müsabakalarının hasılatından spor il müdürlüklerine pay verilmesi hükmünü iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), spor müsabakalarından elde edilecek hasılatın bir kısmının spor il müdürlüklerine dağıtılmasını öngören kuralın yönetmelikle düzenlenmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

AYM, spor müsabakalarının hasılatından spor il müdürlüklerine pay verilmesi hükmünü iptal etti
27-01-2023 12:59
Google News
Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir il spor müdürlüğü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereği bir spor kulübünün, tarafına spor müsabakasından elde ettiği gelirden ödeme yapmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, anılan yasal düzenlemede il spor müdürlüklerine pay verilmesini öngören ve konuyla ilgili uygulamanın usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceğini içeren hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek AYM'ye başvurdu.

Dava konusu olayın niteliği itibarıyla mali bir yükümlülük olduğuna dikkat çekilen itiraz başvurusunda, mali yükümlülüğün nasıl uygulanacağına dair usul ve esasların kanunla belirlenmesi gerektiği, mali yükümlülüğün mülkiyet hakkına da bir sınırlama getirdiği ve sınırlamanın ancak kanunla yapılabileceği ifade edildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun 16'ncı maddesinde yer alan, "Bu konudaki uygulama, usul ve esaslar bir yönetmelikle belirtilir." hükmünü iptal etti. İptal kararının Anayasa'nın 153'üncü maddesi gereği 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 35'inci maddesine göre herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğu, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığının da bu hakkın kapsamına girdiği vurgulandı.

İptali istenen kanun hükmünün, müsabaka yapan spor kulüplerinin mülkiyet hakkına sınırlama getirdiğine işaret edilen kararda, "Temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren kanuni düzenlemelerin kanunla yapılması, Anayasa'da öngörülen sınırlama sebebine uygun ve ölçülü olması gerekir. Bu itibarla mülkiyet hakkını sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp yasal kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerekir." değerlendirmesine yer verildi.

İtiraz konusu kuralda, elde edilen hasılatın spor il müdürlükleri ile kulüpler arasındaki dağıtımına ilişkin uygulama, usul ve esasların çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğinin hüküm altına alındığı anımsatılan kararda, kanunla düzenleme yapılması gereken konularda yönetmelikle düzenleme yapılmasının Anayasa'ya aykırılık teşkil edebileceğine işaret edildi.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerin elde ettiği spor müsabakası hasılatı üzerinden idareye hangi oranda ödeme yapılacağı konusunda da kanunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yine bu kapsamda müsabaka hasılatından alınacak payın alt veya üst sınırlarını gösterir bir hüküm de kanunda bulunmamaktadır. Dolayısıyla müsabaka hasılatlarından alınacak paya ilişkin oranlar ilk elden yönetmelikle düzenlenecektir. Konunun bütün ayrıntılarıyla düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmak suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu itibarla spor müsabaka hasılatlarından pay almak suretiyle mülkiyet hakkına sınırlama getiren kuralın belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı ve bu yönüyle kanunilik şartını taşımadığı anlaşılmaktadır."

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN...
ARŞİV ARAMA
ANKET TÜMÜ
Gaziantep'te hangi belediyeyi daha başarılı buluyorsunuz?