Kalibrasyon
 
**
 
Ölçü ve test aletlerinin belirlenen şartlar altında (sıcaklık, nem, titreşim, uzunluk sertlik, elektrik direnç vb.) metrolojik özellikleri bilinen referans standartlarla karşılaştırılıp, gösterdiği değerin belirlenen referans standarttan sapmasının tespit edilmesi ve doğruluğunun ölçülmesine kalibrasyon deniyor.
 
**
Ölçüm yapılarak belirlenen referans değerinden sapılmasına ve bunun tespit edilip doğruluğunun ölçülmesine denilen kalibrasyon için 
neler yazılmazki!!...
 
Siyasetten, spora, iş dünyasından medyaya, denizden, havaya, karaya, sabilikten yaşlılığa uzanan süreçte insan hayatına, arabadan vapura, tramvaydan motorlu taşıtlara, dünyadan sonsuzluğa, çıplak dünyaya gelenden mal mülk sahibi olana, sıradan biriyken önemli bir adam olana, doğaya, çevreye, alim ile zalime, okumuş cahile, varlık içinde yokluk çekene, zehiri şerbet diye içene, gusülsüz gezene, gözü olup görmeyene, kulağı olup duymayana, dili olupta konuşmayana, kibre, gıybete, gaflete, ihanete hizmet edene, yalanı doğru gibi konuşana, haram yiyene, zalime, zulme uğrayana, parası olana, olmayana, itibarı makamı ile ölçülene, omurgasızlara, savaşana, barış için çabalayanlara, hastalara, yan gelip yatanlara, adam olduğunu sananlara, bir yetimin başını okşamayan ama yetimlerin sırtından geçinenlere, dünya için yaşayanlara, dünyayı umursamayanlara, insana, canlı bütün mahlukatlara, mütedeyyin olanlara, müzisyenlere, çalgıcılara, çalanlara, çalanlara karşı duranlara, demokrasiye, demokratlara, milliyetçilere, muhafazakarlara, liberallere, koministlere, faşistlere, dincilere, aydınlara, damada, kaynanaya, geline, anaya, babaya, çocuklara, eğitimcilere, öğreticilere, öğrencilere, adalete, sağlığa, bilim ve ilim yolunda koşanlara, idare edenlere, idare edilenlere, sırlara, sırlı olanlara, yaşadığı halde ölüden farksız duranlara ciddi bir kalibrasyon ayarı yapılmalı bence.
 
Referans değerinden sapan, doğru olana kadar üzerinde çalışılan  konularda kalibrasyon ölçümü yapmak lazım.
 
Örnekleri çoğaltabilir, hayatımızın ve yaşadığımız dünyanın evrenin bilindik bütün değerlerinin standartları dışında kullanıldığını görürüz.
 
Bir kalibrasyon  ölçümü yapılsa herseyini referans değerinin ve de otoritesinin çok dışında ve ötesinde hayatımızda yer ettiği rahatlıkla görülecektir.
 
Kim yaptı bunu?...
 
İnsan oğlu yaptı tabi ki....
 
Ağacı keser doğayı yok edersen, deprem, heyelan, sel baskını vs. gibi 
afetlere maruz kalırsın.
 
Tohumun genetiği ile oynar daha fazla verim alacağım ve kar edeceğim dersen, sağlıksız insanlar yetişmesine sebep olursun.
 
Barışı değil savaşı seçersen ölürsün.
 
Maneviyata değil maddiyata değer verirsen güçlünün zayıfı ezmesine, mübah ve günah demeden herkesin varlık sahibi olmak için dünyalık değerlere yöneldiğini görürsün.
 
Bu işin özünde kalibrasyon sorunu oluşmasına ve bilinen, söylenen referans değerlerinin önemsizleşmesine yol açarsın.
 
Ne yapmalı o zaman?...
 
İnsan kendinden başlayarak bir kalibrasyon ölçümü yapmalı.
Standartların dışında bir hayat sürüyor, değer tespitinde kendini kaybettiğini görüyor ve öğreniyorsa aslına dönmeli ve aklını başına almalı.
 
Özünde merhamet, sevgi, şefkat, iyilik barındıran kalbimizden başlayalım standart ölçümüne.
 
Test edelim kendimizi.
 
Duygularımıza, kalbimize ve kendinize bir kalibrasyon testi yapalım.
 
Sınıfı geçersek ne ala.
 
Yok geçemezsek durum vahim denektir.
 
Yaptığımız hata milletin kaderi oluyor, şahsi kararlarımız ve yaşantımız bize zarar veriyorsa bilindik önerilen yöntemlerle yenilenelim.
 
Buna rağmen bir doğruluk elde edemiyor, standarda erişemiyorsak fabrika ayarlarına dönelim.
 
‘Şeref’ ile ‘haysiyet’ olan pin kodunu girdiğimiz halde problem devam ediyorsa, ‘merhamet’ ve ‘vicdan’ olan  Puk kodunu girelim.
 
Düzelecektir.
 
Oldu ki düzelmezse, yapılacak bir şey kalmadı deyip ilahi tecelliyi bekleyelim.
 
Ama düzelecektir.
 
Çünkü; Şeref ile haysiyet, merhamet ile vicdan her vücutta yer etmesede, Allah korkusu ve sevgisi olanlarda hayat bulacaktır.
 
Bu vesile ile mübarek kurban bayramımızı kutlar, esenlikler dilerim.
 
Kalın sağlıcakla;
 
Arif Kurt
 
Ölçü ve test aletlerinin belirlenen şartlar altında (sıcaklık, nem, titreşim, uzunluk sertlik, elektrik direnç vb.) metrolojik özellikleri bilinen referans standartlarla karşılaştırılıp, gösterdiği değerin belirlenen referans standarttan sapmasının tespit edilmesi ve doğruluğunun ölçülmesine kalibrasyon deniyor.
 
**
Ölçüm yapılarak belirlenen referans değerinden sapılmasına ve bunun tespit edilip doğruluğunun ölçülmesine denilen kalibrasyon için 
neler yazılmazki!!...
 
Siyasetten, spora, iş dünyasından medyaya, denizden, havaya, karaya, sabilikten yaşlılığa uzanan süreçte insan hayatına, arabadan vapura, tramvaydan motorlu taşıtlara, dünyadan sonsuzluğa, çıplak dünyaya gelenden mal mülk sahibi olana, sıradan biriyken önemli bir adam olana, doğaya, çevreye, alim ile zalime, okumuş cahile, varlık içinde yokluk çekene, zehiri şerbet diye içene, gusülsüz gezene, gözü olup görmeyene, kulağı olup duymayana, dili olupta konuşmayana, kibre, gıybete, gaflete, ihanete hizmet edene, yalanı doğru gibi konuşana, haram yiyene, zalime, zulme uğrayana, parası olana, olmayana, itibarı makamı ile ölçülene, omurgasızlara, savaşana, barış için çabalayanlara, hastalara, yan gelip yatanlara, adam olduğunu sananlara, bir yetimin başını okşamayan ama yetimlerin sırtından geçinenlere, dünya için yaşayanlara, dünyayı umursamayanlara, insana, canlı bütün mahlukatlara, mütedeyyin olanlara, müzisyenlere, çalgıcılara, çalanlara, çalanlara karşı duranlara, demokrasiye, demokratlara, milliyetçilere, muhafazakarlara, liberallere, koministlere, faşistlere, dincilere, aydınlara, damada, kaynanaya, geline, anaya, babaya, çocuklara, eğitimcilere, öğreticilere, öğrencilere, adalete, sağlığa, bilim ve ilim yolunda koşanlara, idare edenlere, idare edilenlere, sırlara, sırlı olanlara, yaşadığı halde ölüden farksız duranlara ciddi bir kalibrasyon ayarı yapılmalı bence.
 
Referans değerinden sapan, doğru olana kadar üzerinde çalışılan  konularda kalibrasyon ölçümü yapmak lazım.
 
Örnekleri çoğaltabilir, hayatımızın ve yaşadığımız dünyanın evrenin bilindik bütün değerlerinin standartları dışında kullanıldığını görürüz.
 
Bir kalibrasyon  ölçümü yapılsa herseyini referans değerinin ve de otoritesinin çok dışında ve ötesinde hayatımızda yer ettiği rahatlıkla görülecektir.
 
Kim yaptı bunu?...
 
İnsan oğlu yaptı tabi ki....
 
Ağacı keser doğayı yok edersen, deprem, heyelan, sel baskını vs. gibi 
afetlere maruz kalırsın.
 
Tohumun genetiği ile oynar daha fazla verim alacağım ve kar edeceğim dersen, sağlıksız insanlar yetişmesine sebep olursun.
 
Barışı değil savaşı seçersen ölürsün.
 
Maneviyata değil maddiyata değer verirsen güçlünün zayıfı ezmesine, mübah ve günah demeden herkesin varlık sahibi olmak için dünyalık değerlere yöneldiğini görürsün.
 
Bu işin özünde kalibrasyon sorunu oluşmasına ve bilinen, söylenen referans değerlerinin önemsizleşmesine yol açarsın.
 
Ne yapmalı o zaman?...
 
İnsan kendinden başlayarak bir kalibrasyon ölçümü yapmalı.
Standartların dışında bir hayat sürüyor, değer tespitinde kendini kaybettiğini görüyor ve öğreniyorsa aslına dönmeli ve aklını başına almalı.
 
Özünde merhamet, sevgi, şefkat, iyilik barındıran kalbimizden başlayalım standart ölçümüne.
 
Test edelim kendimizi.
 
Duygularımıza, kalbimize ve kendinize bir kalibrasyon testi yapalım.
 
Sınıfı geçersek ne ala.
 
Yok geçemezsek durum vahim denektir.
 
Yaptığımız hata milletin kaderi oluyor, şahsi kararlarımız ve yaşantımız bize zarar veriyorsa bilindik önerilen yöntemlerle yenilenelim.
 
Buna rağmen bir doğruluk elde edemiyor, standarda erişemiyorsak fabrika ayarlarına dönelim.
 
‘Şeref’ ile ‘haysiyet’ olan pin kodunu girdiğimiz halde problem devam ediyorsa, ‘merhamet’ ve ‘vicdan’ olan  Puk kodunu girelim.
 
Düzelecektir.
 
Oldu ki düzelmezse, yapılacak bir şey kalmadı deyip ilahi tecelliyi bekleyelim.
 
Ama düzelecektir.
 
Çünkü; Şeref ile haysiyet, merhamet ile vicdan her vücutta yer etmesede, Allah korkusu ve sevgisi olanlarda hayat bulacaktır.
 
Bu vesile ile mübarek kurban bayramımızı kutlar, esenlikler dilerim.
 
Kalın sağlıcakla;
 
Arif Kurt


İsim
E-Posta
Yorum Başlığı
Güvenlik Kodu
Yorum yazmak için üstteki alanı kullanabilirsiniz.