Kadın nedir? diye sorulduğu zaman; ‘Anadır, kardeştir, abladır, hayat

arkadaşıdır’ gibi çokça benzer cevaplar verilir.

Bence buna cevap bulmak için insanın yaratılış evresi ve gayesine bakmalı,

Adın nedir’e cevap aramalıyız!...

(K) adın nedir?...

Hayat, yaşam, insanlık!..

İslam, kadını Cenab-ı Hakk’ın yeryüzünde tecelli ettiği mekân olarak tanımlar. 

İslam aynı zamanda mükemmel bir kulu tarif eder.

Kim Allah’a daha yakındır, kim Allah katında makbuldür?

Bu kulu tarif eder.

O kulun birtakım sıfatları var.

Bu nedir?..

Sabırdır, kanaattir, tevekküldür, Allah’ı sevmektir, Allah’tan korkmaktır, insanlara

hizmet etmektir…

Hülasa bu, kulluk sıfatıdır, insanlık sıfatıdır. Takva sıfatıdır bunlar.

Bu sıfatları kim yüklenirse üstün olur.

Çok enteresandır, bu sıfatları tarih boyu en fazla kadınlar yüklenmiştir.

O halde bizim dünyamızda en üstün varlık kadındır.”

Peygamber Efendimiz’in kadınlar hakkındaki hadis-i şeriflerinden birkaçına bakalım:

Bana üç şey sevdirildi; gözümün nuru namaz, güzel koku ve kadın.”

“Ben iki taifeyi, iki zümreyi, iki zayıfı kurtarmak veya hakkını vermek için

gönderildim. Bunun bir tanesi yetimler, diğeri de kadınlardır.” 

“Cennet annelerin ayakları altındadır.”

Semavi dinlerinde kadın, İncil ve Tevrat kitaplarında, kadının toplumsal durumu ve

rolüyle ilgili, şiddet ve saygısızlığa dayanan hurafelere rastlanmaktadır.

Buna karşın İslam dini kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’de da kadına saygı ve övgü

vardır. 

İslam dininde Kadın, insanlığın eğiticisidir ve mükemmel çocuklar yetiştirerek bir

ulusu ayakta tutar.

Kadın gerçekten mükemmel ve olağanüstü bir varlıktır. 

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bu yazıyı kaleme aldım.

Tüm kadınların gününü yürekten kutluyorum.

Taciz, tecavüz, işkence, şiddet, öldürülme olaylarının yaşanmadığı nice yıllar umut

ediyorum.

Okuduğunuz makalede kadını tanımlamaya, maneviyatını yazmaya çalıştım özetle.

Kadın nedir?

Yani;

(K) adın nedir?..

Cevap veriyorum;

Kadın; hepimizin adında kodlanmış var olma sebebi, ‘İnsanlığın Adı’dır.

Kalın sağlıcakla…


İsim
E-Posta
Yorum Başlığı
Güvenlik Kodu
Yorum yazmak için üstteki alanı kullanabilirsiniz.